top of page
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
Picture2_edited_edited.jpg
mahanakhon_copyright_oma_ole_scheeren_v_

SIM RESEAR

                The right insights lead to the pinnacle ข้อมูลที่ถูกต้องจะนำไปสู่พื้นฐานของความสำเร็จ

                  SIM Research พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกความสำเร็จ พร้อมสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 

                  บริษัทมีทีมงานคุณภาพ ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และทีมงานภาคสนามครอบคลุมทั่วประเทศไทยและในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พร้อมประสบการณ์มากว่าเกือบ 40 ปี ร่วมงานกับบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 200 บริษัท หรือ มากกว่า 2.3 K โปรเจค ครอบคลุมงานวิจัย 6 ประเภท หรือ 15 ประเภทอุตสาหกรรม

                    บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานวิจัยการตลาดที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีความเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ละเอียดอ่อนที่สุด  ทำการสำรวจวิจัยเชิงลึก หาความสอดคล้องของข้อมูล โดยกระบวนการทำงานอยู่ภายใต้ทีมผู้บริหารอาวุโสเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ลูกค้ามั่นใจได้ว่ามีคุณภาพสูงสุดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีความสอดคล้อง ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

The Start

                       ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงขึ้น สถาบันวิจัยการตลาดสยาม จึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 และจดทะเบียนอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อเดียวกันในปี พ.ศ. 2526 (ไทย: เอส. ไอ. เอม. สถาบันการตลาด) ด้วยความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ให้ตระหนักว่าการวิจัยตลาดสามารถทำให้พวกเขาเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

digital-marketing-1433427_1920.jpg

                     บริษัทเราเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการบอกต่อจากลูกค้าที่มีอยู่ เนื่องจากชื่อบริษัทที่สั้นและกระชับถูกเรียกใช้จากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เราจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเป็น SIM Research (ไทย: ซิมริเซอช) ในปี พ.ศ. 2529

SIM Research   

Achieving Recognition   

                       ตลาดระดับภูมิภาคเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการวิจัยตลาดในทุกขั้นตอนของวงจรธุรกิจทาง SIM Research ได้ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีโครงการต่อเนื่องกับลูกค้ารายสำคัญของเรา

                     บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานวิจัยการตลาดที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีความเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ละเอียดอ่อนที่สุด

bangkok-4643875_1920 (1).jpg

                      ทุกวันนี้ในขณะที่โลกาภิวัตน์ทำให้โลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น อัตลักษณ์ของท้องถิ่นก็มีความสำคัญยิ่งเช่นกัน ความท้าทายที่ธุรกิจทั่วโลกเผชิญอยู่และในทุกอุตสาหกรรมคือการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน ในขณะที่ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

                   บริษัทเรามีประสบการณ์มากว่า 40 ปี ร่วมงานกับบริษัทต่าง ๆ มามากกว่า 200 บริษัท หรือ 2.3 K โปรเจค อาทิเช่น AIS SCG SCB BTS

The World Today & Thrive to Success   

Picture1.png

OUR SERVICES

Tailored to your needs

While our research services are broadly divided into six types, we design each research study based on the client’s unique objectives and requirements.

Social Research
Economic Research
Political Research
Financial Research
Marketing Research
Marketing Research
bottom of page